Учредяване на акционерно дружество (АД)

В настоящата разработка разглеждаме процедурата по учредяване на едно от капиталовите търговски дружества, предвидени в…