Медиация

Медиацията е способ за алтернативно разрешаване на спорове, при който страните с помощта на независимо…