Адвокатско дружество „Петрова & Де Амичис“ е вашият успешен избор за правен съветник, с  помощта на който да реализирате бизнес идеите си, като поставите вълнуващо начало на собствена компания.

Ние ще бъдем Вашият доверен партньор и ще Ви предоставим първокласни правни услуги от добре подготвени и опитни адвокати. 

Нашият пакет „Бизнес старт“ включва:

1. brainstorming сесия за изготвяне на подходящата правна стратегия за Вашата стартираща компания.

Очакваме от Вас да ни представите бизнес идеята си, а ние ще Ви предложим структуриране на бизнеса, включващо:

– избор на подходящия вид търговско дружество или структура от търговски дружества, които да отговорят на очакванията на вашето бизнес начинание. В случай че се нуждаете от структура от дружества, цената на пакета ще бъде предоговорена в зависимост от очаквания обем работа;

– структуриране на дяловото участие и специфичната функция на съдружниците или акционерите;

2. Изготвяне на необходимите дружествени документи за учредяване на избраното търговско дружество или структура от търговски дружества.

3. Изготвяне на споразумения между съдружниците и акционерите, договори за управление.

4. Регистриране на Вашето дружество в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Осъзнаваме, че стартирането на бизнес изисква решаване на много по-широк кръг въпроси, затова предлагаме комплексна консултация с участието на счетоводител, данъчен консултант и специалист по подбор на персонал. Така вие ще получите най-ценните първоначални съвети за старта на Вашата търговска дейност, включително как следва да водите счетоводната си отчетност, как да подберете най-подходящите хора за Вашия екип и какви други важни въпроси следва да разрешите, за да бъде стартът успешен.

В допълнение получавате:

– Преференциални условия за ползване на правни услуги, каквито може да бъдат необходими в хода на дейността Ви;

– В случай че планирате по-голям обем на дейност, ще имате възможност за сключване на договор за абонаментно правно обслужване с допълнителни преференции спрямо стандартните цени съгласно Тарифата на дружеството.

Адвокатско дружество Петрова & Де Амичис работи в тясно сътрудничество със свои партньори в областта на счетоводното обслужване, данъчното консултиране, подбора на персонал, професионалните преводи и редица други услуги, което ни дава възможност да Ви предложим допълнително съдействие за нуждите на Вашия бизнес.

Нашите дългогодишни партньори предлагат на клиентите на Адвокатско дружество Петрова & Де Амичис обслужване с гарантирано качество и преференциални условия.

Като наш клиент Вие получавате възможността да ползвате отстъпка от стандартните цени на нашите партньори при ползване на услугите им, в това число:

– отстъпка при сключване на договор за счетоводно обслужване с нашите партньори от ЕС Пи Ес Ви Баланс ООД (повече може да научите тук);

– отстъпка от цените за преводачески услуги, легализации и други услуги, предлагани от нашия партньор Логос Лекс Сървис (повече може да научите тук);

– отстъпка от услуги за подбор на персонал, предлагани от нашите партньори от Агенция за подбор на персонал Ессен Консултинг ООД (повече може да научите тук).

Спецификите на бизнеса

По време на първоначалната консултация ще можете да се запознаете с различните възможности и изисквания, относими за избраната от Вас дейност. Ако е необходимо да защитите предлаганите от Вас стоки или услуги, ще обсъдим с Вас възможностите да регистрирате своя търговска марка.

Ако спецификите на Вашата дейност изисква получаване на лиценз или е предмет на регистрационен режим, ще Ви съдействаме в хода на процедурата стъпка по стъпка.

Ще ви съдействаме и за уреждане на отношенията ви с клиенти и партньори чрез консултиране и изготвяне на договорната рамка на дейността.

Нашият опит ни помага да предвиждаме проблемите, които ще се сблъскате в хода на Вашата дейност и знаем колко е важно да получите качествено консултиране още в самото начало. Ние следваме нашите клиенти в целия процес на тяхната търговска дейност и сме готови да посрещнем с тях всяко възникнало предизвикателство. Съдействаме на клиентите си за преструктуриране на бизнеса им, когато обемът се увеличи значително или когато е необходимо оптимизиране, за да отговори на промените в пазара. Работим с партньори в други държави, което ни помага да предложим подходящи решения за клиентите ни, които планират да развият дейността си извън рамките на България.

За чуждестранните ни клиенти

На чуждестранните си клиенти, които са избрали да развият дейността си в България, осигуряваме цялостно консултиране за позициониране на дейността им на българския и европейския пазар. България предлага привлекателни възможности за чуждестранните инвеститори, но ние знаем колко е важно да разчиташ на екип от доверени професионалисти, които познават нормативната база и спецификите на местния пазар.

Изградената ни партньорска мрежа ни позволява да намерим и да Ви предложим доверени партньори, което ще Ви спести време и риск, за да можете да се концентрирате върху развитието на Вашия бизнес.

Съдебна защита

Безспорно е, че добре консултирания бизнес върви гладко без излишни спорове и дълги и скъпи съдебни производства. Целта на нашите консултанти е да бъдат до клиента при уреждане на отношенията с нови партньори, за да защитят интересите им по най-добрия начин.

Когато е необходимо, ние осигуряваме на клиентите си професионална правна защита в производство по защита на правата и интересите им, както пред съд, така и пред различни компетентни институции.

За повече информация можете да се свържете с нас тук