• Процесуално представителство по търговски, трудови, граждански и административни дела;
  • Представителство в обезпечителни и заповедни производства;
  • Представителство в арбитражни производства;
  • Извънсъдебно разрешаване на спорове.