• Съдействие и консултации във връзка с управление и разпореждане с недвижими имоти:
  • Проучване и анализ на недвижими имоти, проверка на собственост и тежести;
  • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за разпореждане с недвижими имоти;
  • Съдействие при извършване на нотариални производства;