Соня Петрова

Адвокат и медиатор.

Завършила е Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност „Право” през 2005г.

Член на Софийска адвокатска колегия през март 2008г.;

Вписана в регистъра на медиаторите от месец май 2018г.

Специализира търговско и корпоративно право, облигационно право, трудово право, арбитраж, алтернативно разрешаване на спорове.

Езици: български, английски, италиански

За контакт: pettrova@pettrova.com

Андреа де Амичис

адвокат

Завършил „Право“ в Университета Сапиенца в Рим през 2001г.

Член на Адвокатската колегия на Рим от 2002г.

Вписан в регистъра на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет от 2015г.

Специализира търговско право, събиране на вземания, застрахователно право, блокчейн технологии.

Езици: италиански, английски

за контакт: deamicispetrovalawfirm@gmail.com

Жанета Саръмова

Младши адвокат

Завършила е Университета за национално и световно стопанство през 2020г., специалност „Право“

Специализира търговско и облигационно право, застрахователно право, процес

Член на Софийска адвокатска колегия от септември 2021г.

Владее английски и френски език

За контакт: saramova@pettrova.com

Ива Панцери

Координатор

Завършила Италианска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1998г.

Traduttore ed interprete con licenza per traduzioni e legalizzazioni di documenti rilasciata dal Ministero degli Affari Ester di Bulgaria Traduttore giurato, iscritta all’Albo dei Periti interpreti e traduttori presso la Camera di commercio di Milano.

Езици: български, италиански, английски

За контакт: panzeri@pettrova.com