Соня Петрова

Адвокат и медиатор.

Завършила е Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност „Право” през 2005г.

Специализира търговско и корпоративно право, облигационно право, трудово право, арбитраж, алтернативно разрешаване на спорове.

Член на Софийска адвокатска колегия от март 2008г.

Вписана в регистъра на медиаторите от месец май 2018г.

За контакт с адв. Петрова

pettrova@pettrova.com