Андреа де Амичис

адвокат

Завършил „Право“ в Университета Сапиенца в Рим през 2001г.

Специализира търговско право, събиране на вземания, застрахователно право, блокчейн технологии.

Член на Адвокатската колегия на Рим от 2002г.

Вписан в регистъра на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет от 2015г.

за контакт с адв. Андреа де Амичис:

deamicispetrovalawfirm@gmail.com